Myyjä, Alepa Viikki, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto