Myyjä, Alepa Viherniemenkatu, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto