Myyjä, Alepa Ullanlinna, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto