Myyjä, Alepa Sitratori, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto