Myyjä, Alepa Runeberginkatu, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto