Myyjä, Alepa Porttipuisto, Helsinki HOK-Elanto

HOK-Elanto