Myyjä, Alepa Maunula, Helsinki HOK-Elanto

HOK-Elanto