Myyjä, Alepa Kisahalli, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto