Myyjä, Alepa Kamppi, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto