Myyjä, Alepa Herttoniemi, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto