Myyjä, Alepa Aurinkolahti, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto