(Poistunut julkaisusta)

Myönteisen erityiskohtelun koordinaattori
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, talous- ja hallintopalvelut
Sivistystoimi

Silkkitehtaankatu 5, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.03.2019 - 31.12.2021


Vantaan kaupungin myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman (2018-2021) tarkoitus on vähentää hyvinvointieroja. Ohjelma kohdentaa resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Vuonna 2019 toimintaohjelma sisältää 23 toimenpidettä, esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijöitä yläkouluille ja Variaan sekä toimenpiteitä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.

Haemme nyt myönteisen erityiskohtelun koordinaattoria, joka pääsee tärkeään rooliin edistämään ohjelman tavoitteiden toteuttamista.

Koordinaattori:

 • Vastaa ohjelman kaupunkitasoisesta koordinoinnista
 • Vastaa ohjelman kaupunkitasoisten tavoitteiden sovittamisesta eri toimialoille
 • Suunnittelee ohjelman tarkempia toimenpiteitä ja tukee niiden toteuttamisessa
 • Toimii projektiryhmän puheenjohtajana ja ohjausryhmän valmistelijana
 • Tekee säännöllistä yhteistyötä alueiden toimijoiden kanssa
 • Arvioi, raportoi ja seuraa toimintaohjelman toteutumista
 • Toimii hyvinvointiryhmän sihteerinä (20% työajasta)

Etsimämme koordinaattori pitää myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman langat käsissään positiivisella ja eteenpäin suuntautuvalla työotteella. Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen, tulokselliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä sitoutumista ohjelman tavoitteisiin. Myös kyky toimia moniammatillisissa verkostoissa on tehtävässä tärkeää.

Edellytämme hakijoilta:

 • työkokemusta asiantuntijatehtävistä

Eduksi luetaan:

 • aiempi kokemus tuloksellisesta ja tavoitteellisesta työskentelystä yhdenvertaisuuden edistämiseksi
 • kaupungin palveluverkoston tuntemus
 • erinomaiset kirjallisen ja suullisen viestinnän valmiudet

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Työkokemusta asiantuntijatehtävistä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3543,46 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:

Rekrytointiasiantuntija Heli Lappi-Rantanen, heli.lappi-rantanen@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Haethan paikkaa vain sähköisesti.