(Poistunut julkaisusta)

Musiikkipainotteinen lastenohjaaja
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Karjasillan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2019

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana musiikkipainotteisen lastenohjaajan pysyväisluontoinen tehtävä, sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
- Kerhotyön (pääasiassa musiikkitoiminta) suunnittelu ja toteuttaminen 
- Osallistuminen jumalanpalvelusten, leirien ja retkien, vanhempien tilaisuuksien, juhlien ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen (erityispainopiste lasten musiikissa) 
- Yhteistyö vanhempien ja päivähoidon kanssa 
- Kouluvalmiuksien tukeminen 
- Musiikkiyhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Muuta tehtävän sisällöstä 
- Työssä oppijoiden ohjaus ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen 
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 

Muu tarvittava osaaminen 
- Musiikillinen suuntautuneisuus (musiikillinen koulutus ja kokemus katsotaan eduksi) 
- Hyvät yhteistyötaidot 
- Tiimityötaidot 
- Tehtävän edellyttämä säestystaito 

Huomioitavaa 
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Kelpoisuusehtona 
Piispainkokouksen 9.9.2009 antaman päätöksen mukainen tutkinto (lapsi- ja perhetyön perustutkinto) tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittamista. 

Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 402 mukainen. Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 


Palvelussuhteen ajankohta 1.1.2020  alkaen


Koeaika 6 kk 

Hakuaika päättyy 4.11.2019 klo 15.

Tehtävän täyttää Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvosto.