(Poistunut julkaisusta)

Musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.4.2018

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

MUSIIKKIKASVATUKSEN YLIOPISTONLEHTORIA

määräaikaiseen kokoaikaiseen kolmen vuoden työsuhteeseen 1.8.2018–31.7.2021.

Työskentelet Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolla musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston internet-sivuilta: http://www.uniarts.fi/siba/musiikkikasvatus.

Yliopistonlehtorin pääasialliset tehtävät

 • Musiikkikasvatuksen perusopiskelijoiden tutkimusopintojen opetus ja tutkielmien ohjaus
 • Osavastuu opettajan pedagogisten opintojentoteuttamisesta
 • Itsenäinen tieteellinen tutkimustyö ja
 • Musiikinopettajankoulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen
 • Yhteistyö sekä Taideyliopiston sisällä että yhteistyöyliopistojenkanssa
 • Tehtäviin voi sisältyä myös opintoneuvontaa sekä opintosuoritusten arviointia ja valintakoearviointia
 • Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn sekä kehittämis- ja laatutyöhön osallistuminen

Valintakriteerit

Odotamme Sinulta

 • soveltuvaa tieteellistä tohtorin tutkintoa
 • kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta
 • tehtäväalan yliopistotasoista opetuskokemusta
 • opettajan pedagogisia opintoja
 • perehtyneisyyttä musiikin aineenopettajakoulutukseen
 • näyttöä itsenäisestä tutkimustyöstä ja tutkimushankkeisiin osallistumisesta
 • hyviä yhteistyö-, suunnittelu- ja organisointitaitoja.

Musiikin aineenopettajan kelpoisuuden katsomme eduksi.

Kielitaito

Valittavalta henkilöltä edellytämme hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielten taitoa.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antamatodistus;
 3. ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan akatemian dekaani voi päättää lehtorin kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Lehtorin palkkauksessa sovellamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa. Sovittavat tehtävät ja henkilön kokemustausta vaikuttavat palkkaan. Työsuhteen vaativuustaso on 7.

Valintaprosessi

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastosta vastaava varadekaani päättää rekrytointiryhmän asiantuntijoiden esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuuden arviointiin. Soveltuvuuden arvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto kommentoi rekrytointiryhmän valintaehdotusta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta varadekaanin esityksestä. Tavoitteena on tehdä valinta toukokuussa 2018.

Hakeminen

Toimitathan hakemuksesi liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori” viimeistään 20.4.2018 klo 15:00. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. Vapaamuotoinen hakukirje
 2. Ansioluettelo, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukaisena: http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 3. Julkaisuluettelo, Suomen Akatemian mallin mukaisena http://aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/
 4. Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa musiikkikasvatuksen aineryhmän johtaja Max Tabell, puh. 040 710 4265:
  • pe 13.4. klo 11-13
  • ke 18.4. klo 13-15
 • Hakemista ja hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, puh. 040 710 4213.
 • Sähköpostitiedustelut osoitteilla etunimi.sukunimi@uniarts.fi .