(Poistunut julkaisusta)

Musiikkikasvattajan virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana musiikkikasvattajan virka.

Musiikkikasvattajan pääasiallisena tehtävänä on
1) Kehittää ja organisoida seurakunnan musiikkitoimintaa laaja-alaisen hengellisen musiikin näkökulmasta yhteistyössä musiikin asiantuntijan, varhaisiän musiikkikasvattajien sekä kanttoreiden kanssa.
2) Vastata tarkemmin sovittavan työnjaon pohjalta kokoseurakunnallisesti
ja alueseurakuntien kanssa yhteistyössä erilaisista musiikkitilaisuuksista, kasvatustoiminnasta ja erityisjumalanpalveluksista.
3) Organisoida kokoseurakunnallista musiikkitoimintaa yhdessä alueseurakuntien ja musiikin asiantuntijan kanssa (musiikkiryhmät, musiikkitilaisuudet, musiikkiäänentoisto ja muu välineistö).
4) Toteuttaa ja kehittää seurakunnan musiikkikasvatusta yhdessä varhaisiän musiikkikasvattajien ja kanttoreiden kanssa:
- koulutustilaisuuksien järjestäminen
- verkostot ja vapaaehtoistoiminta
- rippikouluopetus
5) Osallistua Yhteisen seurakuntatyön yksikön jumalanpalvelustehtävän toteuttamiseen (mm. vastuuta erityismessuista).

Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
- Laulun ja useamman kuin yhden instrumentin hallintaa.
- Musiikkipedagogisen osaamisen lisäksi laajempaa kasvatuksellista otetta.
- Monipuolisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä esiintymisvalmiuksia ja organisointitaitoja.

Viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto (joko AMK- tai yliopistotutkinto) sekä pedagogisia opintoja (30 op) ja kirkollisten alojen opintoja (15 op). Kirkollisten opintojen sijasta voi olla muulla tavalla hankittua kirkollisen elämän tuntemusta. Lisäksi edellytetään sitoutumista kirkon jumalanpalveluselämän täydennyskoulutukseen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito (KJ 6:4a §).
Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka on sijoitettu Yhteisen seurakuntatyön yksikköön, esimiehenä toimii messun ja musiikin tiimin tiiminvetäjä (tai vaihtoehtoisesti yhteisen seurakuntatyön johtaja, mikäli musiikkikasvattaja
myöhemmin nimetään itse tiiminvetäjäksi). Virkapaikka on Jyväskylän seurakunnan toimitalo, Tellervonkatu 5.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja antavat tiimin esimies Heli Ahonen, p. 044 750 9008 heli.ahonen@evl.fi, ja musiikin asiantuntija Petri Lintunen, p. 050 521 5414, petri.lintunen@evl.fi. Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 20.11.2019 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on sisällytettävä 1-2 sivun mittainen kirjallinen etukäteistehtävä aiheesta ”Visioni seurakunnallisesta musiikkikasvatuksesta”.

Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijan tulee olla Jyväskylässä käytettävissä musiikkinäytteisiin ja haastatteluun to 5.12. klo 9-16 välillä (tarkempi aika ilmoitetaan hakuajan päätyttyä).

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta ja tukipalveluista. Seurakunnan toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä joistain erityistyömuodoista vastaa Yhteinen seurakuntatyö (YST). Yhteisen seurakuntatyön vt. johtaja on rovasti Eivor Pitkänen.