(Poistunut julkaisusta)

Museoamanuenssi
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.2.2019

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
Museoamanuenssin tehtävä ajalle 18.3.2019 (tai sopimuksen mukaan) -31.1.2021.  


Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Avoimen tiedon keskuksessa toimivat yliopiston kirjaston, museon ja avoimen tieteen palvelut.


Museoamanuenssin tehtävät painottuvat luonnontieteellisten kokoelmien tieteelliseen dokumentointiin ja inventointiin sekä tietokantojen kehittämiseen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat tietopalvelutyö, kokoelmiin liittyvät opetustehtävät, yhteistyö alan tutkijoiden ja viranomaistahojen kanssa, neuvonta ja asiakaspalvelu sekä näyttelytoiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä museon muun henkilökunnan kanssa.

Tehtävään valittavalta edellytetään bio- ja ympäristötieteiden alan ylemmän korkeakoulututkinnon antamia tietoja ja taitoja. Hakijalla tulee olla vankka luonnon ja eliölajien tuntemus sekä tietotekniikan hyvät perustaidot. Työ edellyttää tutkimusprosessien ymmärrystä ja alan työmenetelmien itsenäistä hallintaa sekä oma-aloitteista osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- sekä tiimityöskentelytaitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Museoalan työkokemus ja/tai museologian perusopinnot katsotaan hakijalle eduksi. Lisäksi hakijalle eduksi on kokoelmatietokantojen tuntemus.


Museoamanuenssin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2518,09 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6 - 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.


Lisätietoja antavat: museotoimintojen päällikkö Pirjo Vuorinen pirjo.vuorinen@jyu.fi,
intendentti Tanja Koskela tanja.a.e.koskela@jyu.fi


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 17.02.2019 sähköisellä hakulomakkeella.