(Poistunut julkaisusta)

Muistineuvoja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2019

Muistineuvoja

Työavain 2-388-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.09.2019
Hakuaika päättyy 17.06.2019 kello 15:45
Seniorineuvonta ja palveluohjaus/Muistisairaiden palveluohjaus , Karvasmäentie 6 02740 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Seniorineuvonta ja palveluohjaus
Vanhusten hoito

Tehtävän kuvaus: Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin muistineuvojaa 1.9.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin on koottu saman organisaation alle Espoossa ikääntyvien parissa tehtävä neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityö sekä palveluihin liittyvä päätöksenteko. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Yksikkömme tavoitteena on myös vahvistaa yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että alueen kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. Yksikössä työskentelee n. 80 henkilöä. Muistineuvojat kuuluvat yksikössä Muistisairaiden palveluohjauksen -tiimiin. Tiimissä työskentelee asiakkuuspäällikkö ja 1.9.2019 alkaen 10 muistineuvojaa. Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Muistineuvojan työtehtäviin kuuluu muistisairaan kokonaistilanteen arvioiminen, palvelujen suunnittelu, koordinointi ja ohjaus sekä säännöllinen seuranta kotona asumisen tukemiseksi. Muistineuvoja toimii yhdyshenkilönä muistisairaan ja hänen omaisensa/läheistensä sekä eri toimijoiden välillä ja kuuluu asiakkaan tukiverkostoon. Lisäksi muistineuvoja toimii asiantuntijana muistisairauksiin liittyen, kouluttaa, ohjaa ja konsultoi muita sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita esimerkiksi kotihoidon ja terveysasemien henkilöstöä. Suurena työnantajana Espoon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen lukuisia etuja esim. apua asunnon hankinnassa, työsuhdematkalippuedun joukkoliikenteeseen, säännöllistä ja monipuolista koulutusta sekä runsaasti työnantajan tukemia harrastusmahdollisuuksia. Haastattelut järjestetään 12.6. klo 12-16 ja 19.6. klo 11-16. Rekrytoinnissa käytetään WOPI-työtapa-analyysia.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään laajaa osaamista muistisairauksista sekä palvelujärjestelmistä. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutustaitoja muuttuvissa asiakastilanteissa.

Arvostamme koordinointikykyä, itseohjautuvuutta, paineensietokykyä, molempien kotimaisten kielten taitoa ja atk-osaamista. Työn sujumisen kannalta ajokortti on eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2641,00€ / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / viikko


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Asiakkuuspäällikkö Pauliina Savolainen
043 826 7653
etunimi.sukunimi@espoo.fi