(Poistunut julkaisusta)

Mottagningssekreterare på deltid
Borgå kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2020

Familjerådgivningscentralen i Borgå kyrkliga samfällighet söker en mottagningssekreterare. Det är frågan om en tjänst som gäller tills vidare och är på deltid, 52 procent.

Behörighetskraven är en lämplig utbildning, arbetserfarenhet och lämplighet för branschen. Arbetet kräver flytande kunskaper i finska och svenska samt fungerande kunskaper i engelska. Den som blir vald förbinder sig att avlägga specialiseringsutbildningen, om hen inte har gjort det. Tjänsten tillsätts från och med 6.4.2020 eller enligt överenskommelse.

Mottagningssekreterare är en viktig medlem i teamet. Mottagningssekreteraren är den som kunderna träffar först och som har en central roll i centralens verksamhet. Uppgiften är mångsidig och varierande.

Till mottagningssekreterarens arbetsuppgifter hör:

- Inledande intervjuer av kunderna och mottagningsuppgifter
- Att lyssna på kundernas problem och krissituationer och anvisa rätt slags vård
- Förhandling av tidsbokning för kunder
- De kontorsuppgifter som gäller rådgivningscentralens verksamhet och förvaltning, inklusive beredning av möten och dokument.
- Andra uppgifter som man kommit överens om med chefen

Lönesättningen bestäms enligt kravgrupp 403 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlönen 1094,29 euro / månad + eventuellt erfarenhetstillägg)

Mer information om tjänsten ger chefen för familjerådgivningscentralen Sari Varpama, tfn 040-481 9989 eller sari.varpama(at)evl.fi.

Ansökningarna ska skickas via vårt elektroniska ansökningssystem senast 8.3.2020.