MONIKU-ohjaaja, perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.5.2021

MONIKU-palvelu ja -ohjaajan työ ovat osa Espoon kaupungin perhesosiaalityön kokonaisuutta ja kuuluvat Omat palvelut -tiimiin. Moniku-palvelu on yksi perhetyön muoto. Omien palvelujen tiimi työskentelee pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa. Tiimiimme kuuluu viisi perhetyöntekijää, sosiaaliohjaaja, seitsemän ohjaajaa, terveydenhoitaja sekä johtava sosiaaliohjaaja.

Haemme nyt osaavaan joukkoomme äitiysvapaan määräaikaiseen sijaisuuteen MONIKU-ohjaajaa.

MONIKU-palvelun tavoite on auttaa ja tukea monikulttuurisia perheitä lapsen kielenkehityksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa sekä perheen kulttuuriylpeyden vaalimisessa. MONIKU-palvelu on tarkoitettu kaikille espoolaisille vieraskielisille perheille, joiden äidinkielenä on jokin muu kuin suomen tai ruotsin kieli. Palvelu on tarkoitettu kaikille vauvaa odottaville vieraskielisille perheille sekä neuvolaikäisille lapsille. MONIKU-ohjauksessa toteutetaan yhteensä neljä tapaamista äidin raskauden ja lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana. Toimintaympäristöinä ovat lastenneuvolat Espoossa sekä etätapaamiset. Työskentely toteutetaan tiiviissä yhteistyössä neuvolan terveydenhoitajien ja lasten kuntoutuspalveluiden puheterapeutin ja psykologin kanssa.
Neuvolatapaamisten lisäksi MONIKU-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden perhettä tukevien työntekijöiden ja ammattilaisverkostojen ja järjestöjen kanssa. MONIKU-ohjaajia on kolme.

Tiiminä autamme toisiamme ja vaikka työtä tehdään itsenäisesti, et tee sitä yksin. Saat työhön hyvän perehdytyksen, motivoituneen ja osaavan tiimin, esimiehen ja työyhteisön tuen sekä säännöllisen työnohjauksen.
Perhetyössä on käytössä liukuva työaika ja etätyömahdollisuus. Autamme asunnon hankinnassa, tarjoamme työterveyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntaedun sekä lounas- ja työsuhdematkalippuedun.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, Omat palvelut
Työaika: 38h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Odotamme valittavalta sitoutumista asiakastyöhön, itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, lapsen varhaiskehityksen tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä suomen kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi. Arvostamme myös mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote tarkistetaan lain (504/2002) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta ja osaamista monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot