Monikielinen ohjaaja, Rajakylän koulu, 2 paikkaa
Vantaan kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 26.4.2021

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Rajakylän koulu

Latukuja 1, 01280 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 10.08.2021 - 03.06.2022


Tällä hakuilmoituksella etsimme kahta (2) monikielistä ohjaajaa: yhtä arabian kielen taitoista ja yhtä somalin kielen taitoista.

Monikielinen ohjaaja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Ohjaaja tukee omalla työllään perheiden kotouttamista. Monikielisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja ohjaaminen harrastustoimintaan on myös tavoitteena. Monikieliset ohjaajat auttavat monikielisiä oppilaita ja perheitä ymmärtämään vantaalaisten koulujen toimintatapoja, palveluja ja kulttuuria. Ohjaajat auttavat myös opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa ymmärtämään oppijoiden ja heidän perheittensä näkemyksiä ja odotuksia. 

Ohjaajat tukevat koulun aloitukseen, koulunkäyntiin ja toiselle asteelle siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä, valinnoissa ja käytännöissä. Monikielisen ohjaajan toiminnassa yhdistyvät oppilaiden ohjaus, perheiden palveluohjaus, konsultointiapu ja emotionaalinen tuki perheille. Monikielisen ohjaajan työtehtäviin kuuluu myös kouluttajana toimiminen. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tehtävänkuvan jatkuva kehittäminen osana perusopetuksen rakenteita. Koulujen loma-aikoina työtehtävät voivat kohdistua myös vammaisopetuksen huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.    

Monikieliset ohjaajat toimivat Rajakylän koulun rehtorin alaisina. Työskentely tapahtuu kuitenkin useammassa koulussa perusopetuksessa tarpeiden ja tilanteiden mukaan kieliryhmän tarve huomioiden. Työskentely edellyttää valmiutta siirtyä koulusta toiseen kesken työpäivän. 


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hakijan tulee puhua suomen kielen lisäksi sujuvasti arabian kieltä ja/tai somalin kieltä. Suomalaisen koulujärjestelmän ja opetuksen tuen muotojen tuntemusta. Hyvää tietoteknistä osaamista. Kokemusta koulumaailmasta ja oppilaiden sekä perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Luemme eduksi: Kokemuksen monikielisen ohjaajan työstä, hyvä englannin kielen taito, yhteistyötaidot, joustavuus, itsenäinen työote, esiintymistaito ja kokemus kouluttamisesta

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2296,77 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Rehtori

Viljamaa Päivi

043 826 9313

paivi.viljamaa@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin kello 8.30-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1448899
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 10.5.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Vantaa, Uusimaa