(Poistunut julkaisusta)

Monikielinen ohjaaja, Myyrmäki ja Kivistö-Aviapolis, 3 paikkaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.9.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Kilterin koulu

Iskostie 8, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 19.10.2020 - 05.06.2021


Monikielinen ohjaaja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Ohjaaja tukee omalla työllään perheiden kotouttamista. Monikielisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja ohjaaminen harrastustoimintaan on myös tavoitteena. Monikieliset ohjaajat auttavat monikielisiä oppilaita ja perheitä ymmärtämään vantaalaisten koulujen toimintatapoja, palveluja ja kulttuuria. Ohjaajat auttavat myös opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa ymmärtämään oppijoiden ja heidän perheittensä näkemyksiä ja odotuksia. 

Ohjaajat tukevat koulun aloitukseen, koulunkäyntiin ja toiselle asteelle siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä, valinnoissa ja käytännöissä. Monikielisen ohjaajan toiminnassa yhdistyvät oppilaiden ohjaus, perheiden palveluohjaus, konsultointiapu ja emotionaalinen tuki perheille. Monikielisen ohjaajan työtehtäviin kuuluu myös kouluttajana toimiminen. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tehtävänkuvan jatkuva kehittäminen osana perusopetuksen rakenteita. Koulujen loma-aikoina työtehtävät voivat kohdistua myös vammaisopetuksen huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Tällä hakuilmoituksella haemme kolmea monikielistä ohjaajaa:

  • yhtä (1) arabian kielen osaajaa
  • yhtä (1) somalin kielen osaajaa 
  • yhtä (1) venäjän kielen osaajaa

Monikieliset ohjaajat toimivat Kilterin koulun rehtorin alaisina. Työskentely tapahtuu useammassa koulussa perusopetuksessa tarpeiden ja tilanteiden mukaan eri kieliryhmien tarve huomioiden ja edellyttää valmiutta siirtyä koulusta toiseen kesken työpäivän.

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto 

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • Hakijan tulee puhua suomen kielen lisäksi sujuvasti ainakin yhtä seuraavista kielistä: arabia, somali, albania tai venäjä
  • Suomalaisen koulujärjestelmän ja opetuksen tuen muotojen tuntemusta
  • Hyvää tietoteknistä osaamista 
  • Kokemusta koulumaailmasta ja oppilaiden sekä perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Luemme eduksi: Kokemuksen monikielisen ohjaajan työstä, englannin kielen taito, yhteistyötaidot, joustavuus, itsenäinen työote, esiintymistaito ja kokemus kouluttamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2274,03 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 3

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Rehtori
Tolonen Ulla
0405938530
ulla.tolonen@vantaa.fi
Tavoitettavissa ma-pe, 8-16

Pia Hakkari
0405626962
pia.hakkari@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.