Monikielinen ohjaaja, albanian kieli ja arabian kieli
Vantaan kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 30.4.2021

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37, 01350 VANTAA

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 10.08.2021 - 03.06.2022


Kuvaus tehtävästä: Monikielinen ohjaaja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. 

Ohjaaja tukee omalla työllään perheiden kotouttamista. Tavoitteena on myös monikielisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja ohjaaminen harrastustoimintaan. Monikieliset ohjaajat auttavat monikielisiä oppilaita ja perheitä ymmärtämään vantaalaisten koulujen toimintatapoja, palveluja ja kulttuuria. Ohjaajat auttavat myös opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa ymmärtämään oppijoiden ja heidän perheittensä näkemyksiä ja odotuksia. Ohjaajat tukevat koulun aloitukseen, koulunkäyntiin ja toiselle asteelle siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä, valinnoissa ja käytännöissä. Monikielisen ohjaajan toiminnassa yhdistyvät oppilaiden ohjaus, perheiden palveluohjaus, konsultointiapu ja emotionaalinen tuki perheille. Monikielisen ohjaajan työtehtäviin kuuluu myös kouluttajana toimiminen. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tehtävänkuvan jatkuva kehittäminen osana perusopetuksen rakenteita. Koulujen loma-aikoina työtehtävät voivat kohdistua myös vammaisopetuksen huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä.  


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Edellytyksenä työn menestyksekkäälle hoitamiselle hakijan tulee puhua suomen kielen lisäksi sujuvasti arabiaa tai albaniaa. Tällä hakuilmoituksella haetaan 1 kpl albanian kielen osaajaa ja 1 kpl arabian kielen osaajaa. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään suomalaisen koulujärjestelemän ja opetuksen tuen muotojen tuntemusta, hyvää tietoteknistä osaamista, kokemusta koulumaailmasta, ja oppilaiden sekä perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tehtävä edellyttää valitulta uuden toimintatavan kehittämistä ja valmiutta muuttaa toimintatapoja tarpeen mukaan. Monikieliset ohjaajat toimivat rehtorin alaisina. Työskentely tapahtuu useammassa koulussa perusopetuksessa tarpeiden ja tilanteiden mukaan kieliryhmän tarve huomioiden. Työskentely edellyttää valmiutta siirtyä koulusta toiseen kesken työpäivän.

Luemme eduksi: Arvostamme: kokemusta monikielisen ohjaajan työstä, yhteistyötaitoja, joustavuutta, itsenäistä työnotetta, esiintymistaitoa ja kokemusta kouluttamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2296,77 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

rehtori

Halme Anna

0401863054

anna.halme2@vantaa.fi


Tavoitettavissa virka-aikana

Pia Hakkari, 0405626962, pia.hakkari@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1451012
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 14.5.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Vantaa, Uusimaa