(Poistunut julkaisusta)

Missionssekreterare - vikariat
Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.9.2019

Vikariatet gäller för tiden 1.12.2019-31.12.2020.

Missionsarbete är en av församlingens grunduppgifter.
Missionssekreteraren är en resurs och inspiratör inom missionsfostran. Missionssekreteraren träffar människor i olika åldrar, upprätthåller såväl lokala som globala nätverk samt ansvarar för frivilligarbetet inom området. I Vasa svenska församling ansvarar missionssekreteraren även för vänförsamlingsarbetet.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124.
Av den vikarierande missionssekreteraren krävs högskoleexamen i ett kyrkligt yrke samt studier i eller erfarenhet av mission och internationellt arbete. Även annan lämplig erfarenhet och examen kan beaktas.

Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift. Förmåga att kommunicera på engelska är nödvändig.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Förlängd ansökningstid. Ansökan inlämnas senast 3.10.2019 kl. 16.00. Intervjuer sker 7.10.2019. Tidigare ansökningar beaktas.

Frågor besvaras av missionssekreterare Martin Sandberg, tfn 044 480 8370, e-post martin.sandberg@evl.fi