(Poistunut julkaisusta)

Minnesrådgivare, Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.12.2019

Beskrivning av jobbet: Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor söker nu en svenskspråkig minnesrådgivare! Som minnesrådgivare arbetar du i ett mångprofessionellt team och arbetet ger dig en ypperlig möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med teamet.

Till minnesrådgivarens uppgifter hör bedömning av helhetssituationen för personen med minnessjukdom, planering, koordinering och styrning av tjänster samt regelbunden uppföljning i syfte att stödja hemmaboende. Minnesrådgivaren är kontaktperson mellan personen med minnessjukdom och hens anhöriga/närstående samt olika aktörer och hör till klientens stödnätverk. Dessutom fungerar minnesrådgivaren som expert på minnesrelaterade sjukdomar. Minnesrådgivaren utbildar, handleder och konsulterar andra aktörer inom social- och hälsovården, till exempel personalen vid hemvården och hälsostationerna.

Anställningen börjar 14.1.2020 eller enligt överenskommelse och gäller tills vidare.

Intervjuerna kommer att hållas både på finska och svenska. I rekryteringen används WOPI-analys.

Arbetsplats: Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor

Arbetstid: 38 h 45 min / vecka

Behörighetskrav: För uppgiten lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare utbildning på institutnivå.

Vi förutsätter: kännedom om minnessjukdomar, servicestrukturen och arbetserfarenhet inom äldreomsorg och socialvård. En framgångsrik skötsel av arbetet som minnesrådgivare kräver också god samarbetsförmåga och ett klientvänligt, självständigt och utvecklande arbetsgrepp. Vi förutsätter även god förmåga att använda svenska och finska i både tal och skrift.

Vi värdesätter din förmåga att koordinera flera saker samtidigt samt moderna kunskaper i datateknik. Körkort ses som en fördel.

I Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor finns samlat rådgivning, servicehänvisning och bedömning av servicebehov för äldre i Esbo samt beslutsfattandet som hör till tjänsterna. Vid enheten arbetar en mångprofessionell expertgrupp. Vår enhet har som mål att stärka samarbetet inom staden samt med den tredje och privata sektorn i området. Vid enheten arbetar kring 80 personer. Minnesrådgivarna hör till teamet för servicehänvisning för personer med minnesrelaterade sjukdomar. I teamet arbetar en kundrelationschef och 9 minnesrådgivare. Esbo stads äldreomsorg omfattar Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor, hemvården, Esbo sjukhus och långtidsvården.

Adress: Karvasbackavägen 6, 02740 Esbo