(Poistunut julkaisusta)

Minneskoordinator
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2020

Beskrivning av jobbet

Vi söker en minneskoordinator för våra svenskspråkiga klienter till en fast anställning inom geriatriska polikliniken. Arbetet börjar 2.11.2020 eller enligt överenskommelse.

Minneskoordinatorns arbete innebär en bred kartläggning av en hemmaboende minnessjuk individs resurser och helhets situation, samt planering av klientens vård, rehabilitering och tjänster, koordinering och uppföljning i det mångprofessionella nätverket.

Den geriatriska polikliniken är en del av Helsingfors sjukhus. Vi har fokus på över 75-åriga helsingforsbors minnessjukdomars diagnostik, vård, och rehabilitering med ett mångprofessionellt arbetssätt.

Helsingfors stad har att erbjuda dig en stor arbetsgivares personalförmåner som t.ex. bra skolningsmöjligheter, arbetsresesedlar och en tjänstebostad vid behov.

Behörighetskrav:

En till uppgiften anpassbar lägre högskoleutbildning inom social- och hälsovård eller anpassbar yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande tidigare utbildning på institutnivå.

Språkkunskapskravet är berömliga kunskaper i svenska och goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.

Före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi förutsätter även:

En mycket bra förmåga att arbeta i ett team, samt goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Ledande överskötare, Kirsi Ahonen, 050 4025732, kirsi.ahonen@hel.fi