(Poistunut julkaisusta)

Miljövårdsarbetare
Esbo kyrkliga samfällighet, enheten för fastighetstjänster

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.1.2019

Esbo kyrkliga samfällighet söker två miljövårdsarbetare för skötsel- och underhållsarbeten på områdena kring Kyrkans och Kapellets samt Klockarmalmens begravningsplats. Miljövårdsarbetarna anställs i tidsbestämda arbetsavtalsförhållanden på sex månader för skötselsäsongen 2019.

Behörighetskravet för sysslan är trädgårdsmästarexamen. Av sökandena förväntar vi oss samarbetsförmåga samt ett självständigt och initiativrikt grepp om arbetet. Arbetserfarenhet inom trädgårdsbranschen och praktisk kännedom om underhållsarbete betraktas som meriter.

Till arbetsuppgifterna hör i första hand att sköta begravningsplatsernas närområden samt grönområdena i anslutning till samfällighetens fastigheter. Arbetet är självständigt och arbetsuppgifterna ska planeras så att arbetet inte stör förrättningarna på begravningsplatserna. Vid behov assisterar miljövårdsarbetarna också vid de arbeten som utförs på begravningsplatserna.

Lönesättningen bestäms enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Kravgruppen är 401 och lönen är 2057-2366 euro/månad, beroende på arbetserfarenhet. Veckoarbetstiden är 38,75 h. Sysslorna tillsätts i april 2019 eller enligt avtal. Sysslorna är förenade med prövotid.

Tilläggsinformation ges av begravningsväsendets arbetsledare Sirpa Lehtinen, tfn 09 8050 2356, vardagar kl. 13-14.

Ansökningstiden löper ut 3.2.2019. En del av sökandena kallas till intervju. De utvalda underrättas personligen om saken. Intervjuerna inleds redan innan ansökningstiden löpt ut.