(Poistunut julkaisusta)

Metsätyömies, Luonnonhoitoyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Metsätyömiehen (metsurin) töihin kuuluu erilaisten metsänhoitotöiden toteutus kaupungin omistamissa metsissä, sekä kunnallisteknisten hakkuiden toteutus ja mahdolliset yksittäisten puiden kaadot (vaaralliset). Töitä tehdään yhdessä kaupungin metsurien kanssa. Työnantaja tarjoaa työpuhelimen sekä vaatteet. Työ tehdään pääsääntöisesti parityöskentelynä, ja kulku tapahtuu omilla autoilla. Työ alkaa ja päättyy tukikohtaan joka päivä.

Työpaikan tiedot: Luonnonhoitoyksikkö


Soveltuva ammattikoulu- tai ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Hyvää työvälineiden käyttötaitoa sekä hyvää vuorovaikutustaitoa asukkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään metsälain ja hyvän metsänhoidon suositusten osaamista. Henkilön tulee myös ymmärtää taajamametsien hoidon herkkyys, niin asukkaiden kuin luonnonkin näkökulmasta. Lisäksi edellytetään hyvää fyysistä kuntoa.

Arvostamme kokemusta:

- taajamametsien ja/tai eri-ikäisrakenteisen metsän hoidosta
- nostokorissa työskentelystä
- Espoon paikallistuntemusta
- voimassa olevia Tieturva 1:sta, EA1:sta, sekä Työturva-korttia

Lisäksi arvostamme oman auton käyttömahdollisuutta. Oman auton käytöstä maksetaan verottajan vahvistamat kilometrikorvaukset.

Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset.

Kaupunkitekniikan keskus turvaa osaltaan kaupunkielämän perusedellytykset. Niihin kuuluvat kadut, tiet ja viherympäristö

Luonnonhoitoyksikkö vastaa kaupungin metsien hallinnoinnista ja hoidosta, kunnallisteknisten hakkuiden toteutuksesta sekä viljelypalstojen ylläpidosta.