(Poistunut julkaisusta)

Metsätyömies, Luonnonhoitoyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Metsätyömiehen (metsurin) töihin kuuluu erilaisten metsänhoitotöiden toteutus kaupungin omistamissa metsissä, sekä kunnallisteknisten hakkuiden toteutus ja mahdolliset yksittäisten puiden kaadot (vaaralliset). Töitä tehdään yhdessä kaupungin metsurien kanssa. Työnantaja tarjoaa työpuhelimen sekä vaatteet. Työ tehdään pääsääntöisesti parityöskentelynä, ja kulku tapahtuu omilla autoilla. Työ alkaa ja päättyy tukikohtaan joka päivä.

Työpaikan nimi: Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö

Työaika: 38h 45min

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus


Soveltuvan koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito.

Hyvää työvälineiden käyttötaitoa sekä hyvää vuorovaikutustaitoa asukkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa.

Lisäksi tehtävässä edellytetään metsälain ja hyvän metsänhoidon suositusten osaamista. Henkilön tulee myös ymmärtää taajamametsien hoidon herkkyys, niin asukkaiden kuin luonnonkin näkökulmasta. Tehtävä edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Arvostamme kokemusta:

- taajamametsien ja/tai eri-ikäisrakenteisen metsän hoidosta
- nostokorissa työskentelystä
- Espoon paikallistuntemusta
- voimassa olevia Tieturva 1:sta, EA1:sta, sekä Työturva-korttia

Lisäksi arvostamme oman auton käyttömahdollisuutta. Oman auton käytöstä maksetaan verottajan vahvistamat kilometrikorvaukset.

Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset.

Kaupunkitekniikan keskus turvaa osaltaan kaupunkielämän perusedellytykset. Niihin kuuluvat kadut, tiet ja viherympäristö

Luonnonhoitoyksikkö vastaa kaupungin metsien hallinnoinnista ja hoidosta, kunnallisteknisten hakkuiden toteutuksesta sekä viljelypalstojen ylläpidosta.