(Poistunut julkaisusta)

Messukylän seurakunnan kirkkoherran virka
Messukylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.10.2019

Messukylän seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunnossaan (3.10.2019 § 52) esittänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
”Kirkkojärjestyksen määrittelemien kirkkoherran tehtävien lisäksi viran hoitaminen Tampereen Messukylän seurakunnassa edellyttää seuraavaa:
Seurakuntayhtymään kuuluvan suuren seurakunnan kirkkoherran viran hoidossa painottuvat hallinnollinen osaaminen sekä talous- ja henkilöstöjohtaminen. Kirkkoherra on erityisesti myös seurakunnan hengellinen johtaja.
Taloudellisten resurssien vähentyminen ja toimintaympäristön muutos edellyttävät kirkkoherralta innovatiivisuutta, vankkaa taloudellis-hallinnollista osaamista, hyviä henkilöstöjohtamis- ja delegointitaitoja, vahvoja vuorovaikutustaitoja, viestintätaitoja sekä kykyä ja valmiutta muutosjohtajuuteen. Kirkkoherran viran hoitaminen edellyttää strategisen ajattelun taitoa ja kokemusta hallita suuria kokonaisuuksia myös paineen alla.
Hakijalta edellytämme vankkaa kokemusta esimies- ja paikallisseurakuntatyöstä, ymmärrystä toimimisesta seurakuntayhtymässä sekä kokonaiskirkon työn ja tehtävän tuntemista. Hänen tulee pitää tärkeänä luterilaista uskonkäsitystä ja kansankirkollista seurakuntatyötä.
Kirkkoherran keskeisimmät toiminnalliset kehittämisen kohteet ovat monipuolistuva messuelämä, kristillinen kasvatus ja diakonia. Henkilöstöjohtamisen suuri haaste on vahvistaa henkilöstön sitoutumista moniammatilliseen työtapaan ja toimintakulttuuriin, jossa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Talouden suunnittelussa on välttämätöntä, että niukkenevat resurssit ohjataan seurakuntaneuvoston ja seurakuntayhtymän hyväksymiin strategisiin painopistealueisiin.
Tampereen seurakuntien kirkkoherrat ovat seurakuntayhtymän johtoryhmän jäseniä. Johtoryhmän jäsenenä Messukylän seurakunnan kirkkoherra osallistuu osaltaan koko seurakuntayhtymän johtamiseen. Toimiva ja vuorovaikutteinen yhteistyö Tampereen muiden seurakuntien ja yhteisten tehtävien ja tukipalveluiden kanssa vaatii sitoutumista yhteiseen työhön, mutta tarjoaa samalla merkittävän tuen kirkkoherran viran hoitamiselle.”

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta antavat lisätietoja:
- kirkkoherra Juha Vuorio, juha.vuorio@evl.fi tai 5.11. ja 8.11. klo 13-16 puh. 050 5542446
- seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Matti Ilveskoski 30.10. ja 31.10. klo 13-16 puh. 0500 625380

Hakuaika päättyy 15.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 20.11.2019. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.