(Poistunut julkaisusta)

Meri-Porin seurakunnan kappalainen
Meri-Porin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2019

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Meri-Porin seurakunnan kappalaisen viran.

Kappalaisen viran vastuualueina ovat lapsi-, perhe- ja aikuistyö. Tehtävään sisältyy myös rippikoulutyötä. Tehtäväalueeseen voi tulla muutoksia.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Virkaan on kelpoinen pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.
Valituksi tulleen pitää toimittaa seurakunnalle lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Koeaika on 6 kuukautta.
Palkkaus: vaativuusryhmä 602
Virka on suunniteltu täytettäväksi 1.12.2019 lukien.

Hakuaika päättyy 5.4.2019 klo 15.00.

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:
Vs. kirkkoherra Helena Kuusiranta, p. 0400 309 733, helena.kuusiranta@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi