(Poistunut julkaisusta)

Matemaattisten aineiden resurssiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2019

Matemaattisten aineiden resurssiopettaja

Työavain 3-181-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 01.03.2019 (päättyy 23.06.2019)
Hakuaika päättyy 14.02.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään toimivia joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi. Resurssiopettaja toimii tarvittaessa osa-aikaisen erityisopetuksen lisäresurssina ensisijaisesti matemaattisissa aineissa joko samanaikaisopettajana tai erillisen osa-aikaisen pienryhmän opettajana vuosiluokilla 7 - 9. Palvelussuhteen alkupäivästä voidaan sopia erikseen ja tarvittaessa työtehtävä voidaan aloittaa hieman myöhemminkin keväällä.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan tai matemaattisten aineiden opettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Valmiutta, pätevyyttä ja kiinnostuneisuutta toimia tarvittaessa sekä samanaikaisopettajana että osa-aikaisena erityisopettajana sopivissa oppiaineissa.

Arvostamme hyvää tietoteknistä osaamista. Kykyä ja halua toimia myös muiden kuin matemaattisten aineiden resurssiopettajan tarvittaessa. Monipuolista kielitaitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Sari Hakola
etunimi.sukunimi@espoo.fi