Markkinointiviestinnän suunnittelija

Helsinkimissio ry