Markkinointikoordinaattori

Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta (Finikor)