(Poistunut julkaisusta)

Markkinavalvoja liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden valvontaan
Finanssivalvonta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2020

Oletko työskennellyt listayhtiöiden tiedottamisen parissa ja haluat uutta näkökulmaa urallasi? Kiinnostaako sinua MAR ja sen valvonta? Jos haluat olla edistämässä hyvää sijoittajainformaatiota ja hyviä markkinakäytänteitä, meillä voi olla tehtävä juuri sinulle.

Haemme joukkoomme

KOKENUTTA ASIANTUNTIJAA LIIKKEESEENLASKIJOIDEN TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN VALVONTAAN

Vastaat listayhtiöiden tiedottamisen valvonnasta ja valvonnan kehittämisestä. Valvonta kohdistuu erityisesti pörssitiedottamiseen ja yhtiöiden taloudelliseen raportointiin. Toimit tiiviissä yhteistyössä muun sijoittajainformaation ja sisäpiirivalvonnan kanssa ja osallistut tarvittaessa myös tämän alueen valvontaan. Olet lisäksi mukana vaikuttamassa muun muassa eurooppalaisessa valvonta- ja sääntely-yhteistyössä sekä muussa sidosryhmäyhteistyössä. 

Tunnet hyvin arvopaperimarkkinoiden toimintaa ja tehtäväalueeseen liittyvää sääntelyä. Sinulla on vankkaa kokemusta 

  • listayhtiöiden tiedottamisesta tai taloudellisesta raportoinnista, sekä 
  • markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamisesta esimerkiksi listayhtiössä, neuvonantajassa tai valvontatehtävissä. 

Olet yhteistyöhakuinen, tavoitteellinen ja analyyttinen. Sinulla on myös hyvä paineensietokyky. Hahmotat olennaiset asiat laajoista kokonaisuuksista ja haet oma-aloitteisesti parhaita ratkaisuja myös valvonnan kehittämiseksi. Olet tottunut esiintyjä, kommunikoit sujuvasti suomeksi ja englanniksi ja tietotekniset valmiutesi ovat hyvät. Sinulla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Markkinavalvojana pääset edistämään sijoittajansuojaa ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Finanssivalvonnassa olet osana eurooppalaista valvontayhteisöä vaikuttamassa finanssimarkkinoiden ja niiden valvonnan kehittämiseen. Työ meillä tarjoaa myös mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen. Olemme asiantuntijajoukko, joka tekee yhdessä töitä mukavassa työilmapiirissä. 

Virkasuhde on vakinainen. Virkaan valittu määrätään 5 vuoden määräajaksi

liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden valvonnasta vastaavan markkinavalvojan tehtävään. Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 18) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan.

Virka on uudelleen haettavana. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.  

Lisätietoja tehtävästä antaa toimistopäällikkö Sari Helminen, p. 09 183 5264 tai sari.helminen(at)finanssivalvonta.fi.

Pääomamarkkinoiden valvonnan Markkinat-toimiston tavoitteena on edistää sijoittajainformaation hyvää laatua, sijoittajien luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin sekä ehkäistä väärinkäytöksiä. Valvomme arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiä, listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta sekä arvopaperitarjouksiin, julkisiin ostotarjouksiin ja liputuksiin liittyvää sijoittajainformaatiota. Osallistumme kansainväliseen valvontayhteistyöhön.

Pääomamarkkinoiden valvonnan Markkinat-toimiston tavoitteena on edistää sijoittajainformaation hyvää laatua, sijoittajien luottamusta markkinoihin ja niillä toimiviin sekä ehkäistä väärinkäytöksiä. Valvomme arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiä, listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta sekä arvopaperitarjouksiin, julkisiin ostotarjouksiin ja liputuksiin liittyvää sijoittajainformaatiota. Osallistumme kansainväliseen valvontayhteistyöhön.

Lue osaston esittely Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnassa edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa. Valvomme noin tuhatta kotimaista finanssimarkkinoiden toimijaa ja osallistumme aktiivisesti eurooppalaiseen valvontayhteistyöhön. Toimimme Suomen Pankin yhteydessä, mutta olemme päätöksenteossamme itsenäisiä. Meitä fivalaisia on noin 210, ja toimipisteemme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa.

Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA