(Poistunut julkaisusta)

Manager, Animal Science Group
Alimetrics Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2021

Haemme eläintutkimusryhmäämme uutta vastuuhenkilöä/tiimiesimiestä hallinnoimaan yrityksemme eläintutkimusta ja koerehujen tuotantoa. Palkattava henkilö osallistuu myös tutkimusprojektien suunnitteluun, organisointiin ja raportointiin.

Hakijalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa kotieläintieteestä, ravitsemuksesta tai eläinfysiologiasta, sekä osaamista tuotantoeläinten hoidosta, ravitsemuksesta ja rehuista. Arvostamme tutkimus- ja tuotantoeläinten pitoa ohjaavan lainsäädännön tuntemusta.

Tehtävässä tarvitaan huolellisuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Yrityksen raportointikieli on englanti, jonka vuoksi edellytämme suomen kielen lisäksi hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.