(Poistunut julkaisusta)

Maksuliikkeen ja verkkolaskutuksen huippuasiantuntija
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.9.2018

Valtiokonttori on 300 henkilön monialainen virasto. Se tuottaa valtion virastoille talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja ja maksaa valtion henkilöstön tapaturmakorvaukset. Valtiokonttori vastaa myös valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta, hoitaa valtion kirjanpitoa, myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia sekä vauhdittaa valtion palveluiden uudistumista digitalisaatiota hyödyntäviksi palveluiksi.

Talous ja henkilöstö -toimiala on valtiokonsernin talous- ja henkilöstöhallinnon aktiivinen toimija, joka tuottaa valtioyhteisölle kehittämiseen, ohjaamiseen, tietotuotantoon, työhyvinvointiin sekä valtionhallinnon sisäisen liikkuvuuden edistämiseen liittyviä kilpailukykyisiä palveluja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Tehtävän kuvaus
 
Haemme Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalle sijoitettuun Maksuliike-yksikköön
 
Maksuliikkeen ja verkkolaskutuksen huippuasiantuntijaa.
 
Tehtävänämme on edistää valtionhallinnon hankinnasta maksuun ja tilauksesta perintään -prosessien automatisointia ja
sujuvoittamista uusin ja innovatiivisen keinoin yhteistyössä muiden konsernitoimijoiden kanssa.  
Etsimme tiimiimme maksuliikkeen ja verkkolaskutuksen huippuasiantuntijaa. Kehität yhdessä muun tiimin kanssa verkkolaskutusta ja siihen liittyvää sanomaliikennettä, mukaan lukien hankintasanomia siten, että Suomen valtio on edelläkävijä näiden sanomien hyödyntämisessä ja valtion edut tulevat huomioiduksi niin kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla. Tavoitteena on, että laskujen välittäminen käy tulevaisuudessa tarpeettomaksi, kun laskut voidaan maksaa hyödyntäen hankintasanomiin ja  ilaustenhallintajärjestelmiin sisältyvää tietoa. Kehitämme valtion maksuliikennettä jatkuvasti ja seuraavina tavoitteina on muun muassa  usien maksuvälineiden käyttöönotto sekä eKuitin käytön lisääminen valtionhallinnossa. 
Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
 Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

 Hakijalta odotamme
 
Haemme kehittämisorientoitunutta henkilöä, jolla on kykyä ja halua jakaa osaamistaan työympäristössään ja jolla on hyvät valmiudet viestintään niin perinteisissä kuin modernimmissakin viestintäkanavissa. Sinulla on vahva tietämys verkkolaskusanomien ja hankintasanomien välittämisestä sekä sähköisestä taloushallinnosta. Asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen ja kuvaaminen edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi sinulla on kokemusta asiakaslähtöisestä ongelmanratkaisusta. 
Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus (esimerkiksi IT, kaupallinen, tekninen tai muu vastaava koulutus). Lisäksi edellytämme aiempaa kokemusta kehittämishankkeiden menestyksellisestä läpiviennistä. 
Odotamme luontevaa ja vakuuttavaa esiintymistaitoa sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja. Osaat luoda innovatiivisia ratkaisuja ja myydä ajatuksiasi. Tulet toimeen työhösi liittyvän julkisen mielenkiinnon kanssa. 
Luemme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä itsenäisen, aktiivisen, ennakoivan ja organisoivan työskentelyotteen.

 Työssä tarvittava kielitaito
 Odotamme lisäksi hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa sekä ruotsin kielen taitoa.
 

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.12.2018
tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 15.10.2018 16:15
 
ID: 28-960-2018


Palkkaukseen liittyvät tiedot
Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävä on
sijoitettu palkkaryhmään 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4517,45 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
  
Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1
  
Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä
Keijo Kettunen
0295502408
keijo.kettunen@valtiokonttori.fi
 
Toimipiste
Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori

Muut tehtävään liittyvät tiedot
http://www.valtiokonttori.fi