Maisemasuunnittelun harjoittelija / Viheralueet ja hulevedet, kesätyö

Kaupunkiympäristön palvelualue / Viheralueet ja hulevedet