Mainingin koulun rehtori
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 23.11.2021

Etsimme rehtoria Mainingin yhtenäiseen peruskouluun 1.1.2022 lukien
Mainingin koulu on musiikki- ja tanssipainotteinen yhtenäinen oman alueensa oppilaiden lähikoulu. Luokilla 3-9 on musiikkipainotusta ja yläluokilla myös tanssipainotusta. Koulussa on 610 oppilasta. Mainingin koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa oppilaat työskentelemään yhdessä ja hankkimaan ja soveltamaan itsenäisesti tietoja ja taitoja. Mainingin tärkeitä arvoja ovat vastuuntunto ja suvaitsevaisuus

Koulun nimi ja osoite: Mainingin koulu, Maininkitie 23, 02320 Espoo.

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytetään kokemusta ja näyttöjä seuraavista osa-alueista:
-yleissivistävän ja erityisesti yhtenäisen peruskoulun tuloksekkaasta johtamisesta
-monikulttuurisen koulun johtamisesta
-erityisopetuksen osaamisesta ja johtamisesta
-muutosjohtamisesta
-verkostoissa toimimisesta

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta sekä osaamista koulun kehittämistyöhön sekä alueelliseen yhteistyöhön.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1527998
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo