(Poistunut julkaisusta)

Määräaikainen varhaiskasvatuksen ohjaajan sijainen
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisessä kasvatustyössä on 21.10. klo 15 mennessä haettavana (hakuaikaa jatkettu)
määräaikainen varhaiskasvatuksen ohjaajan viransijaisuus 26.10.2020-31.7.2021 väliselle ajalle.

Tervetuloa asiantuntevaan ja luovaan joukkoomme. Viranhaltija toimii varhaiskasvatuksen tiimissä. Viransijaisuuteen sisältyy lähiesihenkilötyötä; ensisijaisesti lastenohjaajatiimin esihenkilönä toimiminen. Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä tarvitaan henkilöstöjohtamisen taitoja ja kykyä tukea lastenohjaajia ammatillisesti. Varhaiskasvatuksen ohjaaja on myös oman työsektorinsa kristillisen ja pedagogisen kasvatuksen asiantuntijaesihenkilö ja tarvitsee tässä tehtävässä varhaiskasvatukseen liittyviä suunnittelu-, kehittämis-, johtamis-, organisointi- ja verkostoitumistaitoja.

Meille on tärkeää tukea toiminnallamme lasten kasvurauhaa ja perheiden arvostavaa ja laadukasta kohtaamista. Teemme työtä sekä itsenäisesti että yhteistyössä varhaiskasvatuksen tiiminä. Kehittävä työote on meille tärkeää.

Toimimme seurakuntayhtymänä kahden kunnan, Turun ja Kaarinan alueella ja palvelemme alueen suomen- ja ruotsinkielisiä seurakuntia.

Viran kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen 24.1.2017 päätöksen mukainen, vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Sen tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (vähintään 60 op) sekä teologisia ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja yhteensä vähintään 90 op.
- Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 op;
- Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan ammattiopintoja vähintään 40 op;
- Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 op, josta vähintään 12 op Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
- Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 op.

Kirkkohallituksen päätöksen voimaantulosäädöksen mukaan myös piispainkokouksen aikaisemman päätöksen mukaisen, lapsityönohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, mikäli tutkinnon lisäksi on suoritettuna kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopintoja 20 opintoviikkoa.

Viran kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme sinulta kokemusta lähiesihenkilötehtävästä tai muulla tavoin hankittua näyttöä johtamisosaamisesta. Lisäksi arvostamme tiimityötaitoja, varhaiskasvatuksen käytännön tuntemusta, kokemusta verkostotyöstä, viestinnästä ja toimintakulttuurin kehittämisestä sekä verkostoitumistaitoja.

Määräaikaiseen varhaiskasvatuksen ohjaajan viransijaisuuteen valittavan henkilön on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitun on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan määräaikaista tehtävää haetaan 21.10. klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta "Hae työpaikkaa".

tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo, PL 922, 20101 Turku.
Kuoreen tunnus: määräaikaisen varhaiskasvatuksen ohjaajan viransijaisuuden haku

Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 503/0.

Tehtävä täytetään 26.10. alkaen tai sopimuksen mukaan. Haastattelut tehtävään järjestetään 22.10. ja 23.10.

Hakuaikaa on jatkettu. Aikaisemmassa haussa viransijaisuutta hakeneet otetaan huomioon automaattisesti.

Lisätietoja antaa 13.10. klo 16-17, 15.10. klo 15-16 ja 16.10. klo 9-10 kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo puh. 040 3417237.