(Poistunut julkaisusta)

MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄÄN 2.1.-31.12.2019
Vantaan seurakunnat

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.10.2018

Etsimämme henkilö tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja hänellä on myönteinen ote työhön. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat mm. kirkkoherranviraston asiakaspalvelu, jäsenrekisterin hoito- ja kirjaustehtävät, avioliiton esteiden tutkinta, virkatodistusten laadinta sekä toimitus- ja tilavaraukset. Toimistosihteeri on virastotiimin jäsen.

Virkaan valittavalla tulee olla soveltuva opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Edellytämme väestökirjanpidon tuntemusta, asiakaspalvelukokemusta sekä atk-osaamista, erityisesti Prime- tai Katriina-resurssivarausjärjestelmän sekä Kirjurin hallintaa. Katsomme eduksi seurakuntaelämän tuntemuksen, käytännön työkokemuksen, sekä Kipa-järjestelmän hallinnan. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä organisointikykyä. Toimistosihteeriltä odotetaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä riittävää englannin ja ruotsin kielen taitoa asiakaspalvelutilanteisiin.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Virka täytetään 2.1.2019 alkaen. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 21.10.2018 klo 16. Tehtävää haetaan ensisijaisesti täyttämällä sähköinen hakulomake, johon pääsee osoitteesta http://www.vantaanseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat. Hakemuksen voi myös toimittaa osoitteeseen Vantaankosken seurakunta, PL 13, 01601 Vantaa. Kuoreen kirjoitetaan merkintä ”Toimistosihteerin virka”. Hakemuksia ei palauteta. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ja haastattelut pidetään 2.11. klo 9–14.

Lisätiedot: Vantaankosken seurakunnan hallintopastori Maari Santala p. 050 347 6045, maari.santala@evl.fi ja kirkkoherra Hannu Pöntinen p. 050 310 7577, hannu.pontinen@evl.fi