(Poistunut julkaisusta)

Määräaikainen seurakuntapastori
Multian seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.3.2020

Multian seurakunnassa on haettavana määräaikainen seurakuntapastorin virka ajalle 1.6.-31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on Keuruun, Multian ja Petäjäveden seurakuntien yhteistyörakenteen muutokset. Multian seurakunta on pieni ja lämminhenkinen yhteisö n. 50 km päässä Jyväskylästä. Työtä tehdään alle kymmenen henkilön työyhteisössä. Loviisa Charlottan sympaattinen kirkko on rakennettu 1796. Muiltakin osin toimitilat ovat kunnossa. Myös asunto kauniilla järvimaisemalla kylän keskustassa järjestettävissä.

Haettavana olevan seurakuntapastorin viran erityisenä vastuualueena on kasvatuksen papin tehtävät. Sen lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu seurakuntapapin perustyötä, rippikoulutyötä, nuorisotyötä ja osallistumista koulu- ja päiväkotiyhteistyöhön. Viranhoito-osuus on 80% papin työtä, 20% nuorisotyötä. Virkaan sisältyy työtehtäviä myös Petäjäveden ja Keuruun seurakunnissa. Oma auto välttämätön.

Viran kelpoisuusehtona on papin viran kelpoisuus. Teologian maisterit otetaan huomioon haussa.

Kelpoisuusehtojen täyttymisen ohella tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta hyödyntää sosiaalista mediaa ja erilaisia verkkoalustoja työssään, kirkon lapsi- ja nuorisotyön tuntemusta ja kokemusta ja verkostoitumiskykyä. Toivomme hakijalta ennakkoluulottomuutta ajatella kirkon työtä yli työala- ja seurakuntarajojen. Koska virkaan kuuluu myös työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, tulee valituksi tulleen esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriote.

Kirkkojärjestyksen mukainen (KJ 6:4 a §) kielitaitovaatimus koskee myös tätä virkaa. Multian seurakunnan seurakuntapastorilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Multian seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista.

Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia. Virkasuhde on kokoaikainen.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen siten, että järjestelmän mukainen peruspalkka on 2.696 89 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa, joka on enintään 15% peruspalkasta.

Hakemukset lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille KirkkoHR-palvelun välityksellä 2.4.2020 klo 15:00 mennessä. Niille pappisvihkimystä hakeville teologeille, jotka saavat kutsun haastatteluun seurakuntaan ja joita ei vielä ole haastateltu tuomiokapitulissa, on kapitulin haastattelu 7.4. todennäköisesti Teamsin välityksellä.

Lisätiedot ja kysymykset kirkkoherra Laura Laitinen p. 040 526 2107 / laura.laitinen@evl.fi