(Poistunut julkaisusta)

Määräaikainen seurakuntapastori
Kauhajoen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.8.2018

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kauhajoen seurakunnan seurakuntapastorin viran, joka täytetään määräaikaisena 1.1.2019–31.12.2020.

Kauhajoen seurakunta on vireä eteläpohjalainen seurakunta, joka tarjoaa papinviran hoitamiselle hyvät edellytykset. Innostava ja avoin työyhteisö ja mukavat seurakuntalaiset ovat työn suola. Seurakunnassa on noin 11.500 jäsentä. Pappeja on työssä neljä, ja tähän joukkoon etsimme uutta työntekijää. Kauhajoki on ihmisen kokoinen ja viihtyisä maaseutukaupunki.

Seurakuntapastorin virkaan valittavalta edellytetään monipuolista työskentelyä seurakuntatyön kaikilla alueilla: yleinen seurakuntatyö, osallistuminen rippikoulutyöhön, vastuu aikuistyöstä ja yhteistyökyky eri työalojen työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa, tarvittaessa valmius ottaa vastuu työalasta, johon kuuluu lähiesimiehen tehtävä. Arvostamme innostusta perustyöhön, sitoutumista kirkon sanomaan sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601–602 mukaisesti tehtävänkuvauksesta riippuen.

Virkaa hakevan tulee olla pappisvihkimyksen saanut pappi tai pappisvihkimykseen vaadittavat opinnot suorittanut teologi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavalta edellytetään KL 6:33 § mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 § mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Pappien tulee liittää sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi tuomiokapitulista saatava nimikirjanote. Hakijat, varsinkin muut kuin papit, voivat liittää myös vapaamuotoisen CV:n.

Tehtävässä voidaan soveltaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa 28.9.2018 klo 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.

Haastattelut pidetään seurakunnassa 8.10.2018, minkä jälkeen seurakunta antaa lausunnon tuomiokapitulille.

Lisätietoja antaa vs. kirkkoherra Antti Ala-Opas, 040 5281832.