(Poistunut julkaisusta)

Määräaikainen nuorisotyönohjaajan virka
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2020

Paavalin seurakunnassa on haettavana NUORISOTYÖNOHJAAJAN määräaikainen virka 1.9.2020-31.8.2021.
Tehtävän vastuualueena on varhaisnuorisotyö (7-13-vuotiaat).
Työ sisältää viikko- ja leiritoimintaa, yhteistyötä koulujen kanssa (mm. kirkkovuosivartit, oppituntivierailut ja ryhmäytykset), osallistumista rippikoulu- ja nuorisotyöhön sekä tarvittaessa muuhun seurakunnan kasvatustyöhön. Leiritoiminta painottuu koulujen loma-aikoihin ja viikonloppuihin.
Työskentelet nuorisokasvatuksen tiimissä, johon kuuluu lisäksesi toinen nuorisotyönohjaaja sekä osana laajempaa kasvatuksen tiimiä, johon kuuluu varhaiskasvatuksenohjaaja ja lastenohjaajia.
Edellytämme hakijalta kirkkohallituksen päätöksen nro 124, 24.1.2017, mukaista kelpoisuutta ev.lut. kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.
Arvostamme monipuolista kokemusta kirkon nuorisotyöstä.
Tehtävä kuuluu KirVESTES:n vaativuusryhmään 502.
Virassa on neljän (4) kuukauden koeaika. Valitun tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus soveltuvuudesta tehtävään sekä
rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 21.6.2020 klo 18.00 mennessä kirkon HR-sivujen kautta.
Haastattelut pidetään 25.-26.6. klo 16 jälkeen Paavalinkirkolla. Haastateltavat kutsutaan maanantaina 22.6. puhelimitse. Haastattelut järjestetään kesäkauden toiminta huomioiden ja tarvittaessa etäyhteyksin.
Lisätietoja antaa 10.-12.6. ja 15.6. nuorisotyönohjaaja Ann-Marie Ahlsten, puhelin 050 375 8604, sähköposti ann-marie.ahlsten@evl.fi