(Poistunut julkaisusta)

Määräaikainen diakonian virka
Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin Mikaelin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.2.2019

Helsingin Mikaelin seurakunnassa on haettavana määräaikainen diakonian virka ajalle 18.3.2019- 31.12.2021. Viran tehtävänkuvasta 50% on raha-asiainneuvonta Rarin yhteistä koordinointia Vartiokylän rovastikunnassa ja Matteus församlingissa ja 50% Mikaelin seurakunnan diakonian viran hoitoa.

Raha-asianeuvonnan koordinaattori ohjaa ja tukee rovastikunnan seurakuntien alueella koulutettujen vapaaehtoisten toimintaa, jossa he auttavat taloudellisissa vaikeuksissa olevia ihmisiä. Koordinaattorin tehtävänä on mm. hoitaa raha-asiainneuvontaan liittyviä käytännön asioita ja vastata tiedon kulusta eri toimijoiden välillä. Koordinaattori kouluttaa ja tukee sekä vapaaehtoisia että diakoniatyöntekijöitä Rari toiminnan osalta. Lisäksi hän osallistuu toiminnan kehittämiseen yhteistyössä Helsingin Rari vastaavien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Mikaelin seurakunnan 50%:n osuus diakonian virasta tulee painottumaan diakonian asiakastyöhön ja taloudelliseen auttamiseen erilaisin menetelmin. Tehtäviin sisältyy myös muut tiimissä sovittavat tehtävät ja yleiseen seurakuntayöhön osallistumista.

Virkaan valittavalta odotetaan kokemusta diakoniatyöstä, taloudellisesta auttamisesta sekä hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi toivomme itsenäistä ja kehittävää työotetta, valmiutta toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa sekä kokemusta vapaaehtoistyöstä ja -ohjauksesta.

Kelpoisuusehtona on Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys ja kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelman nro 124) mukainen diakonian viran kelpoisuus. Palkkaus vaativuusryhmän 503 mukaan. Koeaika 4 kk. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työ alkaa 18.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköisesti Kirkko HR:n kautta ke 20.2.2019 klo 16 mennessä. Haastattelut pidetään ma 4.3.2019 klo 15 alkaen.
Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Outi Juntunen (09) 2340 4843, outi.juntunen@evl.fi (4.-15.2.2019) sekä kirkkoherra Martti Häkkänen (09) 2340 4810.