(Poistunut julkaisusta)

Ma. seurakuntapastori Kotka-Kymin seurakunta 26.5.-31.12.2019
Kotka-Kymin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2019

Viran pääasiallinen sisältö on toimia pappina Kotka-Kymin seurakunnassa, hoitaa jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, hartauksia, sielunhoitoa ja osallistua rippikoulutyöhön. Valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Nimikirjaote liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa virkaan viranhoitomääräyksen. Tehtävään etsitään vihittyä pappia tai teologian maisteria, mahdollinen pappisvihkimys on 26.5.2019. Valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaan ottamista. Hakijoiden haastattelut tapahtuvat Kotkassa 7.3.2019.

Ilmoittautumiset 22.2.2019 klo 15 mennessä sähköisellä lomakkeella KirkkoHR -järjestelmään.

Lisätietoja virasta antaa kappalainen Hannu Marttila, s-posti: hannu.marttila(at)evl.fi ja puh no 044-752 9533 ja kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, s-posti anna-tiina.jarvinen(at)evl.fi ja puh no 044 752 9552