(Poistunut julkaisusta)

Ma. nuorisotyönohjaaja
Vaasan seurakuntayhtymä, Vaasan suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

NUORISOTYÖNOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Vaasan suomalainen seurakunta hakee nuorisotyönohjaajaa kolmen vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen (31.12.2022 saakka).

Nuorisotyönohjaajan työhön kuuluvat erityisesti varhaisnuorisotyön tehtävät Palosaaren-Gerbyn alueella, nuorisotyön tehtäviä sekä rippikoulutyöhön liittyviä tehtäviä. Tarkemmin työtehtävät määräytyvät sovittavan työnjaon mukaan.

Kirkon säädöskokoelman nro 124, 2 §:n mukaan nuorisotyönohjaajalta sekä nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Tutkinnon tulee sisältää lisäksi vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja. Kirkon säädöskokoelman nro 124, 1 §:n ja 8 §:n 4 mom. mukaan Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen tähän virkaan. Lisäksi nuorisotyönohjaajan johtosäännössä vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Nuorisotyönohjaajaksi valittavalta odotetaan yhteistyökykyä, tiimityöskentelytaitoja ja intoa kehittää työalaa.

Palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu aikaisempaan työkokemukseen, enintään 15 prosenttia peruspalkasta. Virkasuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Virassa käytetään kuuden kuukauden pituista koeaikaa. Virka täytetään 10.2.2020 alkaen. Aloittamispäivämäärä on neuvoteltavissa.

Hakemukset lähetetään sähköisesti 29.11.2019 klo 12 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta, os. https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Hakijoita pyydetään varautumaan mahdolliseen haastatteluun, joka pidetään 3.12.2019 iltapäivällä. Haastatteluun kutsutaan erikseen.

Lisätietoja antaa ma. nuorisotyönjohtaja Sanna Rahko puh. 044 480 8240/044 480 8245 ja 11.-13.11.2019 kirkkoherra Tuomo Klapuri puh. 044 480 8200.