(Poistunut julkaisusta)

Luottosihteeri
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Viran/tehtävän kuvaus

Antolainausyksikkö muodostuu ryhmistä, jotka vastaavat eri tuotealueista. Luottopalvelu toimii osana Asuntoluotot ja Luottopalvelu-yksikköä hoitaen Antolainausyksikön luottojen maksuliikennettä sekä maksuohjelmien ja lainamuutosten kirjaamista. Haemme Luottopalveluun vakituiseen virkaan Luottosihteeriä.

Tehtäviisi kuuluu
- lainamuutosten ja maksuohjelmien vieminen antolainausjärjestelmään
- monipuoliset tiliöintityöt ja asiakastietojen päivitys
- kiinteistövakuuksiin liittyvien vakuutustodistusten hallinnointi
- asiakaspalvelutehtävät ja neuvonta
- tilinpäätöstietoihin tarvittavien tietojen tuottaminen
- monipuoliset raportointitehtävät sidosryhmille

Tarjoamme sinulle vastuullisen ja haastavan tehtävän sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen Rahoitus toimialalla.  

Hakijalta odotamme

Odotamme:
- tehtävän hoitamiseen soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista koulutusta (esim.tradenomi,merkonomi)
- osaamista lainojen hallinnointiin ja muutoksiin liittyvistä tehtävistä
- Kokemusta maksuohjelmien muutostehtävistä
- kykyä toimia annettujen aikataulujen sisällä

Eduksi katsomme
- pankkialan back-office kokemus antolainauspuolelta

Lisäksi toivomme

- asiakaspalvelutaitoa ja -kokemusta sekä kykyä mukautua erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin
- hyviä yhteistyötaitoja, tiimityötaitoja ja oma-aloitteisuutta
- kykyä ottaa vastuuta nopeatempoisessa toimintaympäristössä
- suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa  

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävä on sijoitettu palkkaryhmään 4, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2477,32 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä 4kk koeaika.  

Perustiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen Alkamisaika:14.10.2019 tai sovittaessa. Työaikamuoto: Virastotyöaika Työpaikkojen lukumäärä: 1   Hakuaika päättyy 16.8.2019 klo 16.15.   Sijainti Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori   Lisätietoja tehtävästä Jari Häkkinen
Luottopäällikkö
0295 50 2080
jari.hakkinen@valtiokonttori.fi    

Työnantaja

Valtiokonttori on 270 henkilön monialainen virasto. Se vastaa valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta, valtionvelan riskienhallinnasta ja hoitaa valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myöntää kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia sekä hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Tehtäviin kuuluu valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Rahoitus-toimiala vastaa valtion velanhoidosta ja kassanhallinnasta sekä hallinnoi valtion varoista myönnettyjä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Toimialan kaikkiaan noin 70 työntekijästä noin 30 työskentelee Antolainaus-yksikössä.