(Poistunut julkaisusta)

Luontopalvelujohtaja
Metsähallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2020

Luontopalvelujohtaja, Metsähallitus (ID35-120-2020)

Haemme Metsähallitukseen luontopalvelujohtajaa. Virka tulee avoimeksi 1.2.2021 lukien ja täytetään viiden vuoden määräajaksi 31.1.2026 saakka.

Luontopalvelujohtaja tehtävänä on johtaa ja kehittää julkisia hallintotehtäviä hoitavan yksikön toimintaa, huolehtia luonnonsuojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä sekä virkistyskäyttöpalveluista. Luontopalvelujohtaja vastaa julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitetun omaisuuden hoidosta.

Luontopalvelujohtajan virkaan on kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä johtamiskokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi

  • Suullinen: Erinomainen
  • Kirjallinen: Erinomainen
  • Ymmärtäminen: Erinomainen

Ruotsi

  • Suullinen: Tyydyttävä
  • Kirjallinen: Tyydyttävä
  • Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Muu työssä tarvittava kielitaito: Englanti.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä monipuolista perehtyneisyyttä luonnonsuojelu- ja luonnon virkistyskäyttötehtäviin. Kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä ja englannin kielen taito ovat myös olennaisia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen.

Virkaa hakeneiden nimet ovat julkisia.