Luontoalan kehittäjäopettaja
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2021

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?
www.samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

LUONTOALAN KEHITTÄJÄOPETTAJAA

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.4.2021 - 31.5.2022. Tehtävän jatkoa arvioidaan laadukkaiden koulutuskokonaisuuksien toimiessa verkossa määräaikaisuuden jälkeenkin.

Olisiko sinusta viemään luontoalan koulutusta kokonaan uudelle tasolle? Oletko esim. luonnon tuotteistamisen ja/tai luontopalveluiden asiantuntija? Etsimme kehittäjäopettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan luontoalan AT- ja EAT-monimuotokoulutusta painottaen luonnontuotteisiin ja niiden tuotteistamiseen sekä mahdollisesti luomaan myös luonnosta koulutusvientituotteita.

Luontoala ja siihen liittyvä kehittäminen ovat ydinosaamisaluettasi. Haluamme kehittää toimintaamme yhä enemmän työelämä- ja yrittäjyyslähtöiseksi ja opintojamme vahvasti verkkopohjaiseksi. Hakemamme henkilö on siis kehitysmyönteinen opettaja, jolla on substanssiosaamisen lisäksi moderni pedagogiikka hallussa. Henkilönä olet suunnitelmallinen ja organisointikykyinen ammattilainen, joka haluaa kehittyä ja kehittää.

Opettajan työnkuvaan kuuluvat luontoalan koulutukset, esim. luonnontuotekehittäjän osaamisalan (EAT) ja luontoalan (AT) kehittäminen sekä opetus- ja ohjaustehtävät. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön.

Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta. Työssä menestyminen edellyttää kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia sekä erinomaista asennetta. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Digipedagogiikan lisäksi arvostamme aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta ja laaja-alaista työkokemusta luontoalalta.

Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Soveltuva korkeakoulututkinto, pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomoidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetuhenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, p. 044 6418, kirsi.kautonen@samiedu.fi

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Jätä hakemuksesi viimeistään 14.3.2021 osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/ita-savon-koulutuskuntayhtyma/.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1425605
  • Tehtäväalue: Julkishallinto ja järjestöt, Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 14.3.2021
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Yhteyshenkilö: Ilpo Niemelä (ilpo.niemela (a) adecco.fi)
  • Puhelin: 040 185 1999
  • Sijainti: Savonlinna