(Poistunut julkaisusta)

Luokanopettajan sijaisuus, Kilon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Luokanopettajan sijaisuus alkuopetuksesa kevätlukukauden ajaksi.

Koulun nimi ja osoite: Kilon koulu, Aspelinintie 3 B, 02630 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa 3.2. 2020 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja ryhmänhallintataitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme positiivista asennetta ja halua toimia alkuopetuksessa.

Kilon koulu on noin 450 oppilaan alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisopetuksen luokkia.

Työskentelemme vuorovaikutustaitoihin rohkaisten ja pyrimme ottamaan huomioon opetuksessa lasten omien kykyjen mukaiset oppimistaidot.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).